Транзити в гороскопі України 5 квітня – 17 травня 2021

5 квітня – 17 травня 2021 транзитне Сонце рухається у 1 домі гороскопу України: пробудження національної самосвідомості, реалізація національного міфу. Нація в цілому і очільник держави мають справу з такими речами: особисті інтереси і власні погляди на життя, здатність діяти на власний розсуд, здатність відстоювати власні інтереси, захист власних інтересів, боротьба з відвертим ворогом, відверте протистояння, зброя, військові.

Нація в цілому налаштована на принципово нові ризиковані проекти. Імперативні обставини вимагають брати на себе відповідальність і приймати самостійні рішення щодо бойових дій, ризикованих проектів, принципово нових починань. Задача: перемогти та реалізувати себе. Мета: боротися та завойовувати, захищати власні інтереси та права. Відчуваємо приплив сили. Пристрасть і ентузіазм дають можливість діяти рішуче й сміливо на власний розсуд. Життя пришвидшує темпи. Є намір якомога швидше побачити результати зусиль. Ми запальні, гарячі, самовпевнені, галасливі, агресивні.
У державі у фокусі уваги опиняються інтереси нації в цілому та національний міф, образ нації та її уявлення про себе, особливості національного характеру. Може бути більше, ніж зазвичай, пожеж та вибухів, заворушень, військових конфліктів, бійок, нещасних випадків, аварій.

В суспільстві у центрі уваги – професії, де потрібні рішучість і сміливість: хірургія, спорт, поліція, військова справа. А також технічні професії й заняття, робота з вогнем та металом, робота з інструментами, зі зброєю. Робота з механізмами та технікою.
Транзитний Марс із 4 квітня 2021 до 3 травня у 3 домі гороскопа України: захисту потребують інтелектуальні цінності українців: свобода слова і пересування, ЗМІ, початкова освіта, зв’язки, транспорт, засоби спілкування, вільний доступ до правдивої інформації. В сферах життя українці як політична нація проявляють активність і войовничі якості.

11 – 17 квітня точний зростаючий трин транзитного Марса до Місяця України: професійна активна частина населення має можливість захистити інтереси нації в ситуації хаосу в країні. Населення дезорієнтоване і потребує захисти з боку майстрів, фахівців, військових. Настрій войовничий, бойовий, приплив енергії, є можливість активно боротися з важкими захворюваннями, обманом, “тюрмою”.

13-19 квітня точна падаюча квадратура транзитного Марса до Марса України: ситуація в країні вкрай напружена – гостра криза в наслідок дій, які українська політична нація вчинила наприкінці вересня 2019 року, коли реалізовувала власні інтереси в сфері державної та військової служби, охорони здоров’я, малого та середнього бізнесу, інтелектуальної праці.

13-20 квітня точний падаючий секстиль транзитного Марса до Юпітера України: активні дії української політичної нації мають підтримку з боку тих, у кого є великі можливості. Допомога в боротьбі в сфері законодавства. Допомога від тих, чиї можливості більші, тих, на чиєму боці закон. Фаховим і сильним фортунить, щасливий збіг обставин допомагає в боротьбі за справедливість.

13 – 20 квітня точний секстиль транзитного Марса до Меркурія України: допомога в боротьбі за справедливість з боку обізнаних людей, наприклад, консультантів, журналістів, аналітиків.

17 – 23 квітня точний секстиль транзитного Марса до Венери України: допомога в боротьбі за справедливість з боку дипломатів, фінансистів, миротворців, діячів культури і мистецтва.

22-28 квітня точний секстиль транзитного Марса до Сонця України: допомога в боротьбі за справедливість з боку всіх, хто наділений владою, – від адміністраторів до президентів.

Із 3 травня до 4 червня активність української політичної нації спрямована на підтримку життя, забезпечення безпеки. Під загрозою знищення опиняється все, що пов’язане з національною культурою і традиціями, рідною землею, національною пам’яттю. Одним словом, українці мусять боротися за власну землю, відстоювати рідних, близьких, домівки, родини, батьків і дітей. Всі сили і професійна майстерність, військові здібності скеровані на захист найдорожчого в житті – батьківщини.

7 – 13 травня точна опозиція транзитного Марса до Урана України: революційна ситуація в сфері структур державної і будь-якої влади в України через необхідність захищати батьківщину, рідний край, домівку, родину, національну культуру і традиції.

13 – 20 травня точна опозиція транзитного Марса до Нептуна України: в сфері структур державної і будь-якої влади в України конкретні практичні зусилля фахівців спрямовані на розкриття обману, виявлення прихованих ворогів. Дуже гостра ситуація через необхідність захищати батьківщину, рідний край, домівку, родину, національну культуру і традиції.

16 – 22 травня точна зростаюча квадратура транзитного Марса до Асц України: різкий підйом національної самосвідомості через необхідність захищати батьківщину, рідний край, домівку, родину, національну культуру і традиції.

19 – 25 травня точний падаючий тнрин транзитного Марса до Плутона України на тлі точного зростаючого трину транзитного Плутона до Марса України: шалений підйом національної самосвідомості та бойової готовності української політичної нації через необхідність захищати батьківщину, рідний край, домівку, родину, національну культуру і традиції від зазіхань давнього потужного ворога українців.

Із 1 квітня 2021 до 14 березня 2023 транзитний Юпітер у 12 домі гороскопу України. Що відбувається? (Юпітер в гороскопі України керує 9 домом і є у складі стеліуму за участі Сонця, Венери і Меркурія в 6 домі). Елітами в Україні є представники простого народу, а не аристократія, тому розвиток держави відбувається дуже повільно. В цей час народ дійшов до тої стадії неспроможності офіційної влади, котра ставить народ на межу фізичного виживання, – наступні два роки буде дуже багато страждання: важкі захворювання, бідність, ізоляція. Але саме в таких умовах голос Бога звучить як ніколи гучно і зрозуміло. Саме під час таких ситуацій страждання і відбувається еволюційний стрибок у свідомості народу, який відчуває нагальну потребу вирощувати власні цивілізовані еліти: виникає потреба підвищувати рівень культури, розвивати себе, виникає попит на якісну вищу освіту, на плекання моралі та на слідування високим ідеалам. Оскільки в Україні державна та виконавча влада повністю залежні від прагнень простого народу, популяції в цілому, населення (потужний Місяць-одинак у Водолієві в опозиції до Сонця/Меркурія/Венери/Юпітера; диспозитор Місяця та Сатурна Уран в 10 домі в ангулярі), то під час транзиту Юпітера по 12 дому, де розташований Місяць, у народу виникає величезна потреба в шляхетному освіченому щедрому і щирому керівництві державою – народ, наляканий неспроможністю неосвіченої пихатої влади, втрачає до неї довіру. Жоден керівник держави не утримається при владі в нашій державі, якщо втратить щиру любов і підтримку народу. Законодавство в Україні, перш за все, має забезпечувати сприятливі умови для працівників, має бути скерованим на підтримку малого та середнього бізнесу (6 дім – це робітники по найму, службовці, військові, учителі, лікарі на відміну від 10 дому промисловців і олігархів). Правда, аспекти Юпітера в гороскопі України вказують і на те, що і за поганого законодавства нарід буде виживати своїми силами, але розвитку держави не буде, нарід знаходить можливість працювати і розв’язувати повсякденні задачі, в тому числі й задачі, пов’язані зі здоров’ям нації (Юпітер і Венера в стеліумі сильно пом’якшують всі негаразди, дають надію та віру). Під час транзиту Юпітера по 12 дому ця здатність народу проявляється повною мірою. І тут буде дуже багато щасливих збігів обставин, щедрі аванси і подарунки долі, опіка з боку розвинутих держав і можливість відновити справедливість за законами міжнародного права. Над вдосконаленням законодавства необхідно постійно трудитися, бо законодавство у нашому випадку слугує інструментом, що забезпечує самовираження нації в роботі та гарне здоров’я. Закони в України мають бути чітко сформульовані, з добре пропрацьованими деталями. Видавнича справа в Україні та сфера вищої освіти мають бути високорозвинені. Все це буде розвиватися, бо немає іншого виходу у народа, що прагне здолати саморуйнування і вибратися з бідності.

Що ще ми мусимо знати про 12 дім в гороскопі України? Тут Місяць, управитель 4 і 5 домів, не лише в опозиції до стеліуму, про яку йшлося вище, а й в квадратурі, що розходиться, до Плутону в 7 домі. Це вказівка на те, що українська нація зараз перебуває у стані відродження та перебудови через стан давньої війни з агресором Московією і через партнерські та союзницькі відносини з іншими державами. Виклик, що стоїть перед українською нацією, полягає в тому, що вона має перейти від стратегії виживання, яка стала звичною за часів бездержавності, до стратегії розвитку. У спадок від свого колоніального минулого українська нація отримала такі програми підсвідомості, що спричиняють саморуйнування: недовіра до власної держави, сприйняття керівництва держави як апріорі ворожого, патерналізм, ірраціональна віра в дива, дитяча наївність у питаннях державотворення, відчуття самотності в світі та покинутості напризволяще. Принцип Плутона пов’язаний із фанатизмом, одержимістю, безликістю, колективними ідеями та ідеалами. І квадратура Плутон-Місяць в гороскопі України – це, безумовно, войовничий аспект і він говорить про те, що народ України готовий стояти на смерть за ідею звільнення від гніту, за ідею свобідного самовизначення, за ідею незалежності власної держави. Цей аспект в гороскопі України такий самий, як і в гороскопі Угорщини. В гороскопі демократичної Польщі ми бачимо квадратуру Місяць-Марс. Народні очікування в цих державах великі, й нарід готовий боротися за досягнення своїх цілей. Будь-яке керівництво, котре буде ігнорувати прагнення такого народу, сильно ризикуватиме, а іноземна держава, яка образить польський, угорський або український народ, пожалкує про це (див. М. Бейджент, Н.Кемпіон, Ч.Харві «Світова астрологія», М.: Ліга незалежних астрологів, 1999).

Квадрат Місяць-Плутон в гороскопі України та квадрат Місяць-Марс в гороскопі Польщі відбиваються у початкових строках державних гімнів. Порівняйте:

“Ще не вмерла України ні слава, ні воля,

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,В ріднім краю панувати не дамо нікому”, —
“Jeszcze Polska nie zginela,

Kiedy my zyjemy.

Co nam obca przemoc wziela,

Szabla odbierzemy».
Та ж тема страждання й готовності битися за свою свободу звучить в гімні Угорщини:
“Isten, áldd meg a magyartJó kedvvel, boséggel,

Nyújts feléje védo kart,

Ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép,

Hozz rá víg esztendot,

Megbunhodte már e nép

A múltat s jövendot!”

Плутон в 7 домі в гороскопі України – це вказівка на те, що Україна – могутній ворог. Взаємодія України з іншими державами на принципі «ти – мені, я – тобі», співробітництво, союзи, війни, відновлення справедливості в суді, дипломатія та мистецтво – у всіх цих сферах Україна, з одного боку, залежить від інших держав, але, з іншого боку, саме тут Україна відроджується до життя, як Фенікс із попелу. Нехай важко, трудно, але іншого шляху подолати смертельну небезпеку і відновитися до життя немає. Плутон у 7 домі говорить про дуже важкі випробування держави на міцність під час розриву партнерських стосунків, війн та створення союзів. Водночас це вказівка на те, що, що Україна – потужна, магнетична держава, війна проти якої, а тем більше союз із якою, мають безпрецедентний вплив на життя світового співтовариства. Україна змінює державу-партнера і державу-ворога – в них відбуваються глибокі трансформації, пов’язані з очищенням від усього, що не відповідає еволюційному розвитку.
Екстремальні ситуації, в яких опиняється Україна (глибокі психологічні та економічні кризи, загроза банкрутства, борги, кредити, відновлення після руїни), приводять Україну до необхідності створювати союзи з розвиненими державами та/або відстоювати справедливість у суді, постійно протистояти відвертому ворогові, воювати, будувати тонкі стратегії, розвивати мистецтво дипломатії. Партнерські відносини України з іншими країнами, вступ України в союз можуть бути наслідком її пошуків виходу із кризи, наслідком війни, наслідком протистояння.

Наступні два роки розширення можливостей для української політичної нації відбуватиметься саме через реалізацію аспектів 12 дому в гороскопі України. В історії сучасної незалежності ми вже переживали цей транзит: 1) весна1997 – весна 1999 2) весна 2009 – весна 2011.

Олексій Панич: “Тактика Зеленського – гучно “стукатися” в НАТО, попри провали внутрішньої політики і відвертий відступ особисто Сонцеликого від верховенства права – майже безпрограшна.З одного боку, без послідовних демократичних реформ в НАТО все одно не візьмуть (і в Кремлі це чудово розуміють – тому там ніякого серйозного алярму бути не може, лише чистий піар у відповідь на піар з Києва).З іншого боку, українські патріоти в захваті: навіть якщо не вийде, “але ж хотів”! І спробуйте його в цьому не підтримати. 🙂Бутафорія на марші”. Особливо яскраво цей марш проявить себе в період 6 травня – 5 серпня 2021, з піками активності навколо 25 травня і 17 липня. Символізм опозиції транзитного Юпітера до натального Сонця: “Для нації в цілому й для очільника держави зокрема відчиняються двері нових можливостей, щоб творчо виразити себе, проявити такі власні якості лідера: компетентність, відповідальність, вміння керувати й вести за собою”. Що відбувається? Виникають імперативні обставини, що не залежать від намірів і волевиявлення, у сфері малого й середнього бізнесу, охорони здоров’я, тонкої точної інтелектуальної праці, державної та військової служби. У цій же сфері відкриваються нові можливості. Тут персони й держави, більш розвинені та заможні, виступають в ролі учителя, наставника, мецената, спонсора, покровителя для нації в цілому і для очільника держави зокрема. Події, що відбуваються в цій сфері, змушують націю в цілому й очільника держави зокрема скористатися щасливим збігом обставин і опікою долі й знаменитих персон, щоб запобігти саморуйнуванню. Успіх, удача, щасливий збіг обставин дають можливість викрити та знешкодити таємних ворогів, діяльність підривних служб ворожої держави та п’ятої колони, прояснити заплутані ситуації, викрити брехню; полегшити страждання важко хворих, біженців, вигнанців суспільства, ув’язнених, полонених, жебраків, безхатченків. Наскільки ефективною буде активність нації в цілому й очільника держави зокрема у розв’язанні цих питань, визначається творчими здібностями нації в цілому та її очільника зокрема, компетентність, відповідальністю, здатністю самостійно приймати важливі рішення, робити самостійний вибір “або-або”, керувати й контролювати. В результаті ця активність позначиться на таких сферах життя держави: стосунки з іншими країнами та іноземцями, законотворчість, юриспруденція, можливість подорожувати, вища та спеціальна освіта, видавнича справа, туризм, охорона здоров’я, військова та державна служба, тонка точна інтелектуальна праця, малий і середній бізнес. Чому йдеться про широкі можливості для України саме зараз? Це пов’язане з тим, що влітку 2015 року (кон’юнкція транзитного Юпітера по натальному стеліуму Юпітер/ретро Меркурій/ретро Венера/Сонце) для України відкрилися нові горизонти. Популярність, удача і друзі зміцнили вашу впевненість нації в цілому та її очільників зокрема. З’явилося багато шансів добитися щастя, за умови, що нація в цілому та очільники держави зокрема мають необхідні для творчого розвитку здібності: компетентність, самостійність, сила волі, лідерство, відповідальність. Зараз, влітку 2021, нація в цілому та її очільники зокрема, перебувають в ситуації, коли досягнення попередніх шести років починають приносити свої плоди. В цей час Україна отримує опіку, підтримку, щасливі можливості, щедрі аванси, подарунки долі, везіння в нагороду за те добро, що зробила свідома частина її населення у напрямку розвитку, у напрямку здійснення законів міжнародного права, у напрямку підвищення якості освіти, у напрямку шляхетності та віри у високі ідеали. Влітку 2021 Україна перебуває на піку можливостей, що відкрилися перед нею для розвитку, і вона має зробити вибір: або скористатися новими можливостями й продовжувати розвиток вбік цивілізованості – або наступні 6 років просто витрачати те, що було досягнуто у попередні шість років, і спостерігати, як шагреневий шматочок щасливих випадків і незаслуженого везіння с кожним днем скорочується в розмірі. “Або – або”, жорсткий однозначний вибір. Всидіти на двох стільцях не вдасться.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*
*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Коментарів немає