Гороскоп на березень 2016

31_03_2016 В березні 2016, як і в період з жовтня 2015 до лютого 2016, всі ситуації відрізняє невизначеність. Люди реагують на життя достатньо унікальними способами – знаходять дуже специфічні рішення. Якщо система в цей час демонструє неготовність до прогресивних змін, люди йдуть проти системи, примушують її мінятися.

Люди активно й різноманітно діють в матеріальному світі, але відкриті й до ідей та законів, які стоять за явищами матеріального світу. Що нас надихає? Ідея здійснити реформи заради можливості діяти на свій розсуд, бути вільним підприємцем, захищати власні інтереси. Надихає наука й передові технології, дружба, принципово нові колективні проекти в галузі військової та будь-якої іншої професійної майстерності. Яка кінцева мета реформ, про які йдеться? Розширення можливостей для малого та середнього бізнесу, для державної та військової служби, для тонкої точної інтелектуальної праці, для охорони здоров’я та освіти через інтеграцію в більш розвинене  в еволюційному сенсі суспільство. Важливі події в сфері реформ, модернізації, наукових розробок, колективної діяльності, виконавчої влади в державі приводять суспільство до зрушень. Проблеми й конфлікти в цьому місяця, як і в період з жовтня 2015 до лютого 2016, пов’язані з юриспруденцією, законотворчістю, питаннями міжнародного права, міжнародними відносинами, питаннями вищої освіти, ідеології, моралі, релігії та пропаганди.

В березні 2016 народжуються люди специфічної долі, з дуже акцентованою індивідуальністю. Але така людина зможе діяти ефективно, якщо вестиме досить нормальний спосіб життя. В іншому випадку можлива занадто ексцентрична поведінка. Такі люди часто бувають одинаками, що чинять спротив системі.

Головні фонові теми березня 2016: тема пошуків співробітництва в сфері політичної влади та тема гострої кризи розвитку ідеї національної єдності.

Цикл Юпітер/Плутон триває 12 років. Барбо пов’язує його з поширенням міжнародного тероризму, оскільки цикл має відношення до розвитку плутократичної та політичної влади. Кроуфорд спостерігав прояви символізму цього циклу в економіці. Ебертин пов’язує цей цикл з розширенням можливостей будь-якою влади взагалі: фізичної, матеріальної, ментальної, духовної.

Нинішній цикл Юпітер/Плутонрозпочався 11 грудня 2007 кон’юнкцією в Стрільці – це вказівка на розширення можливостей для влади, в першу чергу, ідеологічної, світоглядної, релігійної та міжнародно-правової. Спостерігаємо боротьбу життєвих філософій, релігійних конфесій. Руйнуються колишні ідеології – вони стали неспроможні забезпечити виживання людині. Виникають нові.

Квітень 2010 – квітень 2011 – це фаза зростаючої квадратури циклу Юпітер/Плутон. Сталася криза плутократичної та політичної влади. Загострилися протиріччя та боротьба всередині могутніх кримінальних кланів та політичних партій. Різко зросла напруга в світі через зростання міжнародного тероризму. Точилася гостра боротьба за досягнення влади, що справило руйнівний вплив на розвиток економіки.

Квітень 2011 – квітень 2012 – фаза зростаючого трина циклу Юпітер/Плутон. Окрема ідеологія виявилася переможницею, домінує над усіма. Переможцю все сходить з рук. Це період застою, стагнації, тимчасового затишшя, одні кримінальні структури піднялися над іншими.

Квітень 2012 – квітень 2013 – фаза зростаючого квіконсу циклу Юпітер/Плутон. Ідея політичної влади продовжує розвиватися, наближається до кульмінації. Тут є відчуття насолоди досягнутою владою і усвідомлення, що треба ще щось зробити, ще якесь остаточне зусилля, щоб здійснити повноту влади. Ця невизначеність робить цей період дещо кризовим. Є тимчасова хиткість влади, її невизначеність і потреба щось змінити. Але також це період, коли потенціал руху вперед неймовірно великий, оскільки свідоме зусилля спрямоване на досягнення конкретної мети.

Квітень 2013 – червень 2014 – фаза опозиції циклу Юпітер/Плутон. Тут ідея вдали явила себе світові у всій повноті. Бачимо результати її діяльності. Можемо оцінити тих, хто представляє владу. Влада переживає максимально кризовий момент. Тепер розпочинається фаза, коли те, що було скоєно на владній посаді, приносить плоди. Претенденти на владну посаду знаходяться в антагоністичних таборах. Драматичний період історії. Протистояння однієї сили влади іншій.

Червень 2014 – серпень 2015 – фаза падаючого квіконсу. Тимчасова криза політичної влади, напруження та творчі можливості, як у квітні 2010 – квітні 2011, але тепер рішення стосовно влади приймаються з більшим, ніж тоді, врахуванням зв’язків між політичними силами в світі, рішення більш об’єктивні, справжні, істинні. В цій фазі очевидна якість «фатальності»: окремий елемент, що є складовою нинішнього циклу, сходить зі світової політичної арени, «вмирає», маргіналізується.

Серпень 2015 – вересень 2016 – Фаза падаючого трину циклу Юпітер/Плутон. Тут знов, як і в період квітня 2011 – 2012, в сфері будь-якої політичною влади спостерігається тимчасове затишшя, бо видно, що гостре протистоянні ідеологій, яке відбулося наприкінці 2013 року – в 2014 році, призвело до того, що окрема ідеологія стала переможницею, домінує над всіма іншими. Це фаза «урожаю», коли видимі плоди попередньої праці. Гармонія відновлюється, повертається рівновага, спостерігається більш інтимна сердечність в поведінці людей по відношенню до політичної та будь-якої влади. Виникає відчуття добробуту. Ця фаза надає можливості для політичної влади побудувати позитивне творче співробітництво. Жовтень 2015 та березень 2016 в цьому сенсі знакові місяці, бо саме тут відбувається точний аспект фази падаючого трину циклу Юпітер/Плутон.

В  березні 2016 ми переживаємо точну падаючу квадратуру Сатурна в Стрільці з Юпітером в Діві. Попередня точна падаюча квадратура Юпітера у Леві з Сатурном в Терезах була 3 серпня 2015. Пара Юпітер/Сатурн в дуже великій мірі обумовлює створення та розвиток соціальних структур в сенсі національної єдності. Цикл Юпітер/Сатурн надає домінуючий вплив в європейській історії. Всі фази цього циклу, хоча вони відносно короткі, позначають досить чіткий сюжет розвитку з року в рік.
Нинішній цикл Юпітер/Сатурн розпочався 28 травня 2000 року в 23 градусі Тельця. Як видно з подій, становлення національної держави Україна і розвиток ідеї національної єдності цього циклу чітко пов’язані із взаємовідносинами Україна-НАТО та реакцією на ці взаємини з боку Росії.
Період з липня 2014 по вересень 2016 (падаюча квадратура) – це період гострої кризи розвитку ідеї національної єдності. Перша криза в цьому циклі припадає на період з січня 2005 по листопад 2006. Зараз, як і тоді, ідея національної єдності в Україні стикається з труднощами і перешкодами і змушена затверджуватися силою. Нинішня криза символізує завершальний етап становлення ідеї національної єдності, і тому питання, які тут постають, відчуваються як питаннями життя і смерті нації. Ідея національної єдності стверджується в запеклій боротьбі з консервативними силами, які роблять все можливе, щоб не дати українській політичній нації вийти на більш високий рівень суспільного життя. Це означає, що відкрите протистояння, яке є зараз, буде продовжуватися до осені 2016 року. Може завершитися раніше. Але тема боротьби за національну єдність залишається актуальною, оскільки вихід на більш високий рівень суспільного життя вимагає дуже великих зусиль, щоб подолати перешкоди на шляху прогресивних реформ.

В першій декаді березня 2016 відбуваються значущі події в політичному житті: важливі дипломатичні перемовини та відповідальні рішення на рівні держав. Досить драматичне протистояння на рівні держав в питаннях міжнародного права, коли вирішується доля постраждалих в військових конфліктах та природних катаклізмах, тяжко хворих, вигнанців, біженців. Це період високого напруження в суспільному житті через проблеми, пов’язані з містифікаціями, замовчуванням фактів, брехнею, введенням в оману. Через те, що доводиться мати справу з прихованою підривної діяльністю, діями агентури ворожих держав, «п’ятою колоною» в державі. Відбуваються гучні викриття злочинів, розкриття обману та розвінчування міфів.

9 березня 2016 сонячне затемнення серії 18 S у 19 градусі Риб та 23 березня місячне затемнення у 3 градусі Терезів. Затемнення в трині до Плутону в гороскопі України. Ці затемнення пов’язані з завершенням якогось процесу або з розставаннями. Оскільки в гороскопі України Плутон є управителем 8 дому глибоких трансформацій і розташований у 7 домі відкритого ворога, партнерства та відновлення справедливості в суді, та має квадратуру, що розпадається, з Місяцем у 12 домі таємних ворогів та соморуйнації, ми можемо говорити про те, що затемнення приносить Україні позбавлення залежності від РФ, глибоку трансформацію партнерських стосунків з РФ. Можемо говорити про розставання з РФ, про вихід України з зони впливу РФ – завершення процесу декомунізації та деколонізації. Україна потрапляє в нові ситуації – нові партнерські стосунки з іншими державами, які приносять дуже позитивні результати: матеріальні вигоди від співробітництва й союзів, глибокі зміни, позбавлення наслідків війни та руйнації, фінансова допомога з боку партнерів, збагачення, розвиток національної культури та підвищення рівня безпеки, активізація творчості українців.

В другій декаді березня 2016 – напружена інтелектуальна діяльність, пов’язана з кар’єрою, соціальним становищем, честю, репутацію, обов’язком. Багато важкої роботи, коли треба розв’язувати загадки, прояснювати заплутані ситуації, розкривати приховане та перевіряти правдивість тверджень фактами. На міжнародному рівні це час важких переговорів, обміну важливою інформацією. Також це період напруженої роботи заради підвищення власних прибутків. Також виникає гостра потреба розібратися у власному сексуальному житті, в якому виникла криза через хибні уявлення про красу, гармонію, партнерство. Якісь мрії виявилися нереалістичними. Розчарування примушує попрацювати над вдосконаленням власної системи цінностей. Також це час, коли треба переосмислити свій підхід до повсякденної праці та підтримки здоров’я. Варто порадитися в цих питаннях з лікарем, інструктором з фітнесу. Вірогідно, міркування з питань служби, роботи примусять звернутися за порадою до юриста або пройти якійсь навчальний курс.

В третій декаді березня 2016 дуже сприятливі умови для практичного втілення власних творчих ідей та намірів. Ваша професійна майстерність помітна іншим через вашу роль керівника, яскраву особистість, розум та знання. Це час заявити про себе. Ваші знання, розум, зв’язки дають щасливу можливість просунутися на шляху до мети, скористатися сприятливими обставинами в сфері кар’єри, честі, репутації, соціального становища. Також в цей час варто напружитися та попрацювати, щоб зміцнити стосунки з партнерами та отримати прибутки від власної справи, бізнесу, кар’єри, честі й репутації. Зміцнення фінансового становища та партнерських стосунків відбувається через розширення кордонів власного світогляду та через інтеграцію в більш розвинене суспільство. Мова про те, що ми можемо зміцнити свої статки та стосунки, якщо пройдемо великий курс навчальних програм (вища та спеціальна освіта), вирішимо питання юридично-правової сфери, піднімемось в більш високий соціальний шар, уточнимо власні ідеологічні позиції (особиста система вірувань, особиста філософія), вдало прорекламуємо свій бізнес та своє розуміння краси, здійснимо подорож в далекі краї. Наприкінці лютого – на початку березня 2016 ці нові ідеї вперше проявили себе в подіях принципово нового характеру щодо наших статків, стосунків та ділових програм. А в третій декаді березня ця ідея проходить випробування на міцність. Тож наполегливі зусилля в цьому напрямку в другій декаді квітня 2016 принесуть задоволення та нові сприятливі можливості. Сприятиме зміцненню фінансового становища та заробіткам внутрішня чесність, здатність розгадувати загадки, користуватися знаннями з психології, міфології, культурології, мистецтва.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*
*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Коментарів немає